Links


Stichting Pallas www.stichtingpallas.nl 

Kinderopvang KaKa    Rozenpoortje en de Waaltjes

Karel de Grote College www.kgcnijmegen.nl

Vrijeschool Voortgezetonderwijs www.vrijebovenbouwculemborg.nl

De Seizoener, onze schoolkrant www.seizoener.nl

Vereniging van vrijescholen www.vrijescholen.nl

Begeleidingsdienst voor vrijescholen www.bvs-schooladvies.nl

Alalies, ouder- en vriendenkoor van onze school www.freewebs.com/alalies 

Vrijeschoolbeweging www.vrijeschoolbeweging.nl

Vrijeschool Pabo www.hsleiden.nl

Wat is de vrijeschool? www.watisdevrijeschool.nl

Vrijeschoolliederen www.vrijeschoolliederen.nl/

Gids voor antroposofie www.antrovista.nl

Internationaal hulpfonds www.internationaalhulpfonds.nl

Vrije opvoedkunst www.vrijeopvoedkunst.nl

Verenigde Bijzondere Scholen www.vbs.nl


Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon