Kennismaken met de vrijeschool? Bel 0344-615313, mail naar info@johannesschooltiel.nl of vul het interesseformulier in.
We nemen dan zsm contact met u op.

Voor iedereen die meer wil weten over ons kleuteronderwijs staat er een kleuter-kennismakingstas klaar met informatie over het vrijeschoolonderwijs, een beschrijving van een ochtend in de kleuterklas, voorbeelden van de ‘tips voor thuis’ die we de afgelopen weken aan ouders hebben gestuurd en materialen voor een knutselwerkje voor uw kind. De inhoud geeft een goed beeld van het reilen en zeilen in de kleuterklassen. 

Wilt u ook zo’n tas ontvangen? E-mail: info@johannesschooltiel.nl of telefoon: 0344-615313.Op deze site willen we u graag kennis laten maken met onze school:

De Johannesschool, vrijeschool Tiel.  

De Johannesschool is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs en we stellen onszelf ten doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vrije mensen. Kunstzinnigheid, beweging, creativiteit, jaarfeesten, gezamenlijkheid en plezier zijn uitgangspunten voor ons vrijeschoolonderwijs.

De Johannesschool wil een school zijn waar iedereen leert met hoofd, hart en handen. 


Wij hopen u met onze website van dienst te kunnen zijn en is bedoeld voor ouders, kinderen, familie en voor geïnteresseerden.

Wilt u meer weten over ons vrijeschoolonderwijs, neem dan contact met ons op. We vertellen u er graag over. 


Kim van Maanen, schoolleider 

 


Contact opnemen met Johannesschool vrijeschool Tiel:
Priorlaan 3, 4003 AP, Tiel

T: 0344 615 313
E: info@johannesschooltiel.nl
Trieste mededeling 

Op 24 juli is onze administratieve KRACHT Gerie Kroeze plotseling overleden. We missen haar erg. Iedereen die verbonden was aan de school en aan juf Gerie, kan een kaart met een gedachte of een herinnering sturen naar onze school. Wij zullen zorgen dat het in de mand komt die we zullen overdragen aan de nabestaanden van Gerie.

Nieuwe brochure

Wat maakt de vrijeschool uniek? Klik hier voor de brochure van de Vereniging van Vrijescholen.


Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon