Agenda22 februari Studiedag, alle kinderen vrij
25 februari 10 minuten gesprekken ouders
1 maart Carnavalfeest, daarna Voorjaarsvakantie
11 maart Weer naar school
21 maart Kleuterkennismakingsmiddag, 14.00-15.00 (meer info volgt)
29 maart MR vergadering, 13.30 uur
2 april Klassenouder-avond klas 1 t/m 6
12 april Palmpasenfeest, onder schooltijd
17 april Paasfeest, onder schooltijd
18 april Teamdag, alle kinderen vrij
19 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij en begin Meivakantie
5 mei Weer naar school
10 mei MR vergadering, 13.30 uur
13 mei Leerlingenraadvergadering, onder schooltijd
14 mei Studiedag, alle kinderen vrij
24 mei Schoonmaak, 13.00 uur
30 mei Hemelvaart, alle kinderen vrij
31 mei Alle kinderen vrij


Kalender 2018-2019


Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019 

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019


Het jaarrooster staat hier.

Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon